#

AAV

AAV

De Algemene Afdelingsvergadering is het hoogste orgaan van de afdeling, bestaande uit alle leden. Deze wordt minstens twee maal per jaar bijeen geroepen. Deze wordt bijeen geroepen door het bestuur. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de afgelopen periode, wordt de jaarrekening besproken en goedgekeurd, moties en amendementen behandeld en het nieuwe bestuur gekozen. Moties en amendementen op het Regionaal Politiek Programma of het Afdelingsreglement kunnen het hele jaar door gemaild worden naar: secretaris.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl. In de aanloop naar een AAV kun je moties en amendementen op het landelijke politiek programma, landelijke reglementen en voorstellen ook indienen via congresleidenhaaglanden.jongedemocraten.nl

De notulen van de afgelopen AAV's van JD Leiden-Haaglanden zijn onderaan deze pagina beschikbaar.

De formulieren voor het indienen van moties, amendementen en resoluties zijn hieronder te vinden.

De volgende AAV van JD Leiden-Haaglanden is op 18 december in Den Haag. Klik op deze link voor het congresboek voor deze AAV

Congresboek AAV 18 dec

Notulen vorige AAVs:

19 juni 2018

15 mei 2018

27 februari 2018

9 januari 2018

5 december 2017

13 juni 2017

Voor vragen en/of opmerkingen neem contact op met het bestuur via secretaris.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl.