#

AAV

AAV

De Algemene Afdelingsvergadering vindt tenminste twee maal per jaar plaats. Deze wordt bijeen geroepen door het bestuur. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de afgelopen periode, wordt de jaarrekening besproken en goedgekeurd, moties en amendementen behandeld en het nieuwe bestuur gekozen. Moties en amendementen op hetĀ Regionaal Politiek Programma of hetĀ Afdelingsreglement kunnen het hele jaar door gemaild worden naar: secretaris.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl

De notulen van de afgelopen AAV's van JD Leiden-Haaglanden zijn onderaan deze pagina beschikbaar.

De formulieren voor het indienen van moties, amendementen en resoluties zijn hieronder te vinden.

Notulen vorige AAVs:

9 januari 2018

5 december 2017

13 juni 2017

Voor vragen en/of opmerkingen neem contact op met het bestuur via secretaris.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl.