#

Organisatie

Organisatie

De afdeling bestaat uit een Algemene Afdelingsvergadering, waar alle leden stemrecht hebben; het bestuur, dat de dagelijkse organisatie op zich neemt; en commissies, die op specifieke onderwerpen worden aangesteld. In het menu hierboven vind je meer informatie hierover.