#

Persstuk: Rol Shell CEO in Haagse energietransitie

Persstuk: Rol Shell CEO in Haagse energietransitie

Jonge Democraten Leiden-Haaglanden kritisch over rol Shell CEO in Haagse energietransitie

De Jonge Democraten Leiden-Haaglanden spreken zich kritisch uit over de toetreding van Shell CEO Marjan van Loon in The Hague Economic Board. Van Loon gaat de gemeente Den Haag adviseren over de energietransitie, waar Den Haag in 2030 streeft om klimaatneutraal te zijn.

De benoeming van Van Loon is wat de Jonge Democraten Leiden-Haaglanden betreft dubieus, omdat Shell met haar fossiele belangen vrij weinig met duurzaamheid te maken heeft. Ook mag afgevraagd worden wat Shell daadwerkelijk definieert als duurzaamheid, want daar zijn ondanks de goede bedoelingen de meningen ook sterk over verdeeld.

Voor Van Loon komt het tevens goed uit dat zij vertrouwelijke, strategische informatie van het Haagse college zal krijgen dat uiteindelijk invloed heeft op het gemeentelijke beleid wat bewoners en (concurrerende) bedrijven zullen gaan voelen.  Ook daarom moet er nogmaals goed gekeken worden of Van Loon haar rol echt van toegevoegde waarde is voor de Haagse energietransitie. Onlangs is nog besproken in het Haagse coalitieakkoord dat de energietransitie een hoge prioriteit heeft en dat het de komende jaren in stroomversnelling komt.

De JD is daarnaast tevreden dat er door Haagse gemeenteraad kritische vragen zijn gesteld, en dat diezelfde gemeenteraad het kinderfestival Generation Discover niet wil subsidiëren. Als bedrijf die steevast in top 5 rijkste bedrijven van de wereld staat is dat dan ook helemaal niet nodig.

De Jonge Democraten streven naar een duurzame samenleving, en is positief dat zowel de politiek als het bedrijfsleven betrokken worden om alle duurzame ambities te verwezenlijken. Dat Shell hierbij betrokken wordt met haar verleden is dubieus. Ondanks dat is de JD Leiden-Haaglanden positief gestemd over het feit dat Shell wel degelijk mee denkt over een duurzame toekomst en ook hier aan wilt bijdragen. Shell is voorstander van de klimaatwet, waar de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs zijn vastgelegd en daarmee een daling willen van 95 procent CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990.

Laten we echter hopen dat de benoeming van Van Loon geen deel uitmaakt van haar pr-strategie, maar dat Shell wel degelijk gaat meedenken over een duurzame toekomst met een focus op een schone planeet en niet op een volle portemonnee. Ook hier geldt: eerst zien, dan geloven. Voor een echt duurzaam agenda van The Hague Economic Board zien we dan ook graag andere groene bedrijven aanschuiven aan tafel. Daar zijn er anno 2018 namelijk genoeg van, met een echt duurzaamheidsbeleid.