#

Onderzoek naar discriminatie bij Haagse horecagelegenheden

01 Mrt 2012

“Sneakers zijn niet toegestaan” en “Niet onze doelgroep” zijn veel gehoorde excuses door allochtone jeugd wanneer zij een uitgaansgelegenheid willen betreden. Uitgaan wordt deze groep daarom behoorlijk ontmoedigd. Dat dit regelrechte discriminatie is lijkt de portiers- veelal blanke kale mannen- niet te deren. Toch lijkt er verandering aan te komen.

Op 16 februari heeft de Haagse gemeenteraad op initiatief van de fractievoorzitter van D66 Den Haag Rachid Guernaoui een motie aangenomen om misstanden aan te tonen. Deze motie roept op tot een ‘mystery guest’-onderzoek bij Haagse uitgaansgelegenheden. Op basis van dit onderzoek moet duidelijk worden in hoeverre discriminatie aan de deur plaatsvindt. De motie is door alle partijen gesteund, behalve door de PVV. Het onderzoek moet zo snel mogelijk afgerond zijn zodat de resultaten meegenomen kunnen worden bij de eerstvolgende evaluatie van het Horeca Convenant.

De Jonge Democraten- jongerenorganisatie gelieerd aan D66- zijn blij met het voorstel: “Discriminatie op basis van huidskleur en afkomst bij uitgaansgelegenheden wordt teveel genegeerd en dat moet maar eens afgelopen zijn. Wanneer allochtone en autochtone jeugd niet met elkaar in contact komen houdt dat de kloof tussen de twee in stand.” aldus Dean Glasbergen, voorzitter van de Jonge Democraten afdeling Leiden- Haaglanden.

Categorie: Nieuws