#

Klimaatavond in Delft

28 Nov 2013

Door: Charlotte de Roon

Op 26 november schetste dr. ir. Gerard Dijkema, associate professor aan de TU Delft, een alarmerend beeld van de klimaatverandering. “Klimaatverandering is al gaande en zal de komende tijd verder toenemen”.  Ongeacht de vraag in hoeverre de mens schuldig is aan deze klimaatveranderingen, is het hoog tijd om na te denken over mitigatie en adaptatie. “Dit is niet het leukste verhaal om de mensen te vertellen”.

Door: Charlotte de Roon

Op 26 november schetste dr. ir. Gerard Dijkema, associate professor aan de TU Delft, een alarmerend beeld van de klimaatverandering. “Klimaatverandering is al gaande en zal de komende tijd verder toenemen”.  Ongeacht de vraag in hoeverre de mens schuldig is aan deze klimaatveranderingen, is het hoog tijd om na te denken over mitigatie en adaptatie. “Dit is niet het leukste verhaal om de mensen te vertellen”.

Zonnestralen verwarmen het oppervlakte van de aarde. Deze warmte straalt weer terug de ruimte in, maar wordt tegengehouden door verschillende gassen, zoals CO2, die aanwezig zijn in onze atmosfeer. Warmte-energie wordt dus vastgehouden en waar energie zich opstapelt, stijgt de temperatuur. Dit mechanisme staat bekend als het  broeikaseffect. De resultaten van verschillende studies zijn ondubbelzinnig (zie de verschillende rapporten hieronder vermeld). Er zijn veranderingen zichtbaar in land- en oceaantemperatuur, neerslag, hoeveelheid poolijs, vegetatie, de zuurgraad van de oceaan, etc. Waar bijvoorbeeld vroeger zonnestralen weerkaatst werden op ijs- en sneeuwvlaktes, zijn deze vlaktes nu weggesmolten. De warmte wordt opgenomen door de oceanen, de temperatuurstijging van het zeewater zorgt voor een stijging van de zeespiegel. Daarnaast stijgt de zuurgraad van het water onder andere door de hoge concentratie CO2 in de atmosfeer. We zijn slechts een paar tienden verwijderd van een cruciale drempelwaarde waardoor organismen als bijvoorbeeld koraal en  schelpdieren afsterven. Terwijl dergelijke organismen juist een belangrijke rol vervullen in de afbraak van CO2.

De veranderingen kunnen vergaande gevolgen hebben. Zo neemt de kans op ernstige overstromingen steeds toe. Landen als Australië en Japan zijn zich hier al flink op aan het voorbereiden. Nederland behoort uiteraard tot de risicogebieden. Het gevaar komt niet alleen van de zee, maar ook grote rivieren als de Rijn zullen buiten hun oevers treden en ondergelopen polders zullen langzamer leeglopen door de stijging van de zeespiegel. Gerard Dijkema houdt zich bezig met innovaties op het gebied van onze infrastructuur. Hoe moeten we omgaan met grote fabrieken die in een risicogebied staan? En hoe gaan we om met extreem weer bij drukke autowegen? De boodschap van Gerard Dijkema is duidelijk: nu actie ondernemen betekent “no regret”.

Annika Fawcett, werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vertelt over de samenwerkingen op mondiaal gebied om mitigatie en adaptatie te bewerkstelligen. Het YouTube filmpje ‘The history of climate change negotiations’ illustreert op een leuke manier hoe mondiale samenwerkingen zich hebben ontwikkeld. De jaarlijkse klimaattop biedt de mogelijkheid om flink te onderhandelen over de te stellen doelen en deadlines die in het klimaatverdrag worden opgenomen. Waar vandaag nog het klimaatverdrag van 1992 van kracht is, werken alle VN landen nu aan het nieuwe mondiale akkoord van 2015. Dit wordt van kracht in 2020. In het nieuwe akkoord wordt het onderscheid tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden weggenomen en worden prikkels om de participatie van landen te vergroten toegevoegd.

De onderhandelingen gaan moeizaam, het gaat stapje voor stapje. De EU, die spreekt namens alle 28 lidstaten, is vooruitstrevend en gemotiveerd om het goede voorbeeld te geven. In de 21e-eeuwse samenwerking gaat het niet meer om de nationale staten zelf, maar het grotere geheel. De vraag is alleen of we niet te langzaam gaan. Zelfs als op dit moment alle uitstoot stopt, zullen we nog lange tijd (de gevolgen van) klimaatveranderingen ondervinden.

Fact checking:
IPCC 5th Assessment - ‘Climate Change 2013: The Physical Science Basis’
The World Bank – ‘Turn down the heat: why a 4°C warmer world must be avoided’
World energy outlook 2013
RIVM – ‘The effects of climate change in the Netherlands’

Categorie: Weblog