#

Jongerenorganisaties vragen Nederlandse regering om aandacht voor rechten van kinderen in Palestijnse gebieden

08 Jan 2013

De Jonge Socialisten (PvdA), Jonge Democraten (D66) en DWARS (GroenLinks) zijn tijdens een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden tot de conclusie gekomen dat het Israëlische militaire rechtssysteem dat geldt in de Palestijnse gebieden inbreuk maakt op internationaal overeengekomen kinderrechtenverdragen. Ze roepen de Nederlandse regering op om de Israëlische autoriteiten op deze schendingen aan te spreken.

Zo komt het regelmatig voor dat Palestijnse kinderen die van een vergrijp worden verdacht midden in de nacht worden gearresteerd. Karen van der Heijden (DWARS): “Een kind van twaalf dat ’s nachts door een legereenheid van zijn bed wordt gelicht in een taal die hij niet begrijpt staat doodsangsten uit”.

Momenteel zitten er 178 Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen[i]. Bij driekwart van de minderjarigen wordt dwang of geweld toegepast om onder meer bewijs te verkrijgen, blijkt uit een onderzoek van Defence for Children[ii]. Dirkjan Tijs (Jonge Democraten): “Kinderen worden er in de regel niet op gewezen dat ze gebruik kunnen maken van een advocaat, dat ouders bij een verhoor aanwezig mogen zijn en dat ze het recht hebben om te zwijgen”.

Een rapport van de Britse regering uit juni van dit jaar noemt de omstandigheden waar de kinderen in leven “schokkend” en “vernietigend”[iii]. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem schrijft dat “de rechten van Palestijnse kinderen in elke fase van de procedure flagrant geschonden worden”[iv].

De politieke jongerenorganisaties roepen de Nederlandse regering op om de Israëlische autoriteiten, in navolging van Groot-Brittanië, op deze kinderrechtenschendingen aan te spreken. Maruschka Gijsbertha (Jonge Socialisten): “Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap bij de Israëlische regering op dit onderwerp blijft hameren. Hoe ingewikkeld de politieke situatie ook is, kinderen mogen nooit het slachtoffer worden”.

De organisaties doen een aantal aanbevelingen om de situatie te verbeteren. Zo zouden arrestaties voortaan overdag plaats moeten vinden. Verder dienen kinderen op hun rechten gewezen te worden en toegang te hebben tot een advocaat voorafgaand en tijdens het verhoor. Dit verhoor dient daarnaast audiovisueel opgenomen te worden. Ook roepen de jongerenorganisaties op om eenzame opsluiting van kinderen wettelijk te verbieden. Ten slotte zou er een systeem opgezet moeten worden voor effectieve monitoring en rapportage, om werkwijzen waarbij geweld en mishandeling worden toegepast te melden en in de toekomst te voorkomen.[i] http://www.dci-palestine.org/sites/default/files/detention_bulletin_nov_2012.pdf

[ii] http://www.dci-palestine.org/documents/bound-blindfolded-and-convicted-children-held-military-detention-2012

[iii] http://www.childreninmilitarycustody.org/report/

[iv] http://www.btselem.org/download/201107_no_minor_matter_eng.pdf

Categorie: Nieuws