#

Internationalisering van het onderwijs

01 Okt 2015

Door: Julian de Reus

Gisteravond vond in Café Rootz in Den Haag een activiteit plaats van de Jonge Democraten Leiden-Haaglanden met het thema 'Internationalisering van het onderwijs'. De centrale vraag van de avond:

in hoeverre moeten Europese en internationale onderwerpen in het onderwijs worden opgenomen? Om deze centrale vraag te beantwoorden, waren Tibbe van den Nieuwenhuijzen en Ingrid van Engelshoven uitgenodigd om hun opvattingen en ideeën te delen. Van den Nieuwenhuijzen is de Jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken, en Van Engelshoven is D66-wethouder in Den Haag met de portefeuille KIJO (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs).

De relevantie van dit onderwerp voor deze regio maakt Van Engelshoven direct duidelijk door aan te geven dat ruim de helft van het internationale onderwijs in Nederland geconcentreerd is in de regio Den Haag. De stad is echter geen studentenstad zoals Leiden, Delft en Rotterdam. Van Engelshoven streeft ernaar om van Den Haag, een stad met internationale allure, ook een studentenstad te maken met internationale opleidingen.

Een belangrijke kwestie voor Van den Nieuwenhuijzen is om in het onderwijs meer internationale, en met name Europese, vakken in het curriculum op te nemen. 'De helft van onze wetgeving komt direct of indirect vanuit Brussel', zo verklaart hij. Jongeren moeten weten waar beslissingen genomen worden die voor hen belangrijk zijn. Ook moeten jongeren weten hoe zij besluitvorming kunnen beïnvloeden. Nu Europese instituties in toenemende mate een rol spelen in de politieke besluitvorming, dient dit samen te gaan met een toename van kennis op dit gebied. Waar kan dit beter worden ontwikkeld dan in het onderwijs?

De reacties van de aanwezigen zijn echter kritisch. Is de werking van de Europese Unie niet te complex om op de lagere en middelbare school te behandelen? Beide sprekers zijn het erover eens dat dit niet per se zo hoeft te zijn. 'We moeten het concreet maken voor jongeren', aldus Van den Nieuwenhuijzen. De wethouder is het hiermee eens en licht dit toe aan de hand van een voorbeeld. 'Ik heb mij moeten verdiepen in complexe materie met betrekking tot 'geoblocking'. Dit kostte mij veel tijd en moeite, maar toen ik het begreep, wist ik dat dit onderwerp eenvoudig concreet te maken is. Veel jongeren gebruiken tegenwoordig Netflix. Waar het op neerkomt, is dat video's die in Spanje wel beschikbaar zijn, vaak niet bij ons beschikbaar zijn. Als ik dit aan jongeren vertel en zeg dat wij dit op Europees niveau kunnen veranderen, wordt Europese besluitvorming voor veel jongeren een stuk interessanter.'

Naast de lagere en middelbare school is het volgens Van den Nieuwenhuijzen ook van groot belang dat scholieren op mbo-niveau beter begrijpen hoe Europese instituties werken. Mbo-scholieren komen na hun opleiding immers vaak terecht in sectoren waar Europese instituties een dominante rol spelen, zoals de agrarische sector. Van den Nieuwenhuijzen heeft een voorstel ingediend bij de Europese Commissie om beslissingen die jongeren direct aangaan, eerst te testen voordat de plannen worden uitgevoerd. De wethouder steunt dit initiatief en doet hier nog een schepje bovenop. In plaats van jongeren alleen bij de voorbereiding van voorstellen te betrekken, moeten jongeren ook worden betrokken bij de uitvoering van de plannen. 'Er valt nog veel te halen', volgens wethouder Van Engelshoven. 'Politici hebben nog steeds de neiging om voor de jongeren te spreken, zonder de jongeren actief te betrekken.'

Op deze opmerking van de wethouder komt direct een reactie van Christiaan Wever, voorzitter van de Jonge Democraten Leiden-Haaglanden. 'Ik ben nu anderhalf jaar bestuurslid van deze regio, maar ben tot dusver slechts twee keer door D66 gevraagd om meer betrokken te raken bij de besluitvorming van de partij.' Dit gaat volgens Wever bij andere politieke jongerenorganisaties niet anders. Van Engelshoven antwoordt dat het zeker meer kan en ook zou moeten. De Jonge Democraten zijn meestal echter mondig genoeg om die betrokkenheid zelf af te dwingen.

Aan het einde van de avond heeft de Jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken nog een belangrijke boodschap voor de aanwezigen: laat van je horen. 'Bel mij of mail mij. Laat mij weten wat jullie belangrijk vinden.' Een bemoedigend slot van een interessante en leerzame avond.

 

Categorie: Nieuws