#

Activiteitsverslag - de Metropoolregio

28 Nov 2014

Deze laatste woensdag van november zijn we in Delft in gesprek gegaan over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Voor mij als Delftenaar uit het Leiden-Haaglanden-bestuur is dit dan ook een mooie thuiswedstrijd. Over het algemeen steek ik mijn energie logischerwijs in de avonden die we in deze stad organiseren. Voor mij is het neerzetten van zo'n bijeenkomst overigens niet de belangrijkste rede geweest om actiever te worden binnen de afdeling. Het organiseren van zo'n avond is naar mijn idee immers het middel voor het bereiken van onze doelen.

Lees verder

D66 zuid-holland regiocongres

26 Nov 2014

De provincie is niet mega populair, sexy en cool... Maar, wat is als jongerenorganisatie mooier dan dat je als afdeling concrete invloed kan uitoefenen op de vorming van beleid in je regio? Tijdens een ledenactiviteit over de provincie eerder deze maand hebben we amendementen opgesteld en uiteindelijk ook ingediend met betrekking tot het Nachtnet, stages en meer. Dat onze leden actief bezig zijn met de provincie is goed nieuws op zich. Het betekent namelijk dat jongvolwassen zich bezig houden met politiek en ook de verantwoordelijkheid nemen mee te denken in plaats van langs de zijlijn te roepen.

Vandaag was een goede dag voor onze Jonge Democraten afdeling. We zijn er namelijk in geslaagd om het provinciaal verkiezingsprogramma in positieve zin bij te stellen en daar net iets meer jonge frisse input aan te geven. Een nauwe samenwerking tussen JD-Leiden-Haaglanden en JD-Rotterdam, én het lobbywerk van onze Secretaris-Politiek Leon Bosma hebben ervoor gezorgd dat er twee amendementen zijn aangenomen die concrete invloed hebben, specifiek op jongeren.

Met het amendement: "Houd het nachtnet op de rails" hebben we ervoor gezorgd dat D66 in provincie gaat streven naar het uitbreiden van het nachtnet en het verbeteren van de aansluitingen van het nachtnet.

Daarnaast gaat de provincie het goede voorbeeld geven door zorg te dragen voor een ruim aanbod aan stageplekken bij de Provincie voor alle opleidingsniveaus, om zo de aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren.

Kortom een fantastisch resultaat! Laten we deze constructieve houding vasthouden en zorgen dat we als Jonge Democraten blijvend constructieve input kunnen leveren aan D66.

Lees verder

De nieuwe voorzitter

06 Sep 2014

Het is alweer september, de tijd is gevlogen sinds de bestuursverkiezing op 17 juni. Rond half elf schonk de afdelingsvergadering mij het vertrouwen om afdelingsvoorzitter te mogen worden. Daarvoor heb ik de functie van Algemeen Secretaris mogen vervullen voor deze afdeling. Voor mij was de switch van Algemeen Secretaris naar voorzitter even wennen. Ineens moet je vergaderingen leiden in plaats van notuleren. Deze zomer hebben veel mensen zich al hard ingezet voor het zomeroffensief en om de start van de activiteitenperiode deze maand voor te bereiden, daarvoor mijn dank.

Lees verder

Klimaatavond in Delft

28 Nov 2013

Door: Charlotte de Roon

Lees verder

Avond over Inlichtingendienst met Constant Hijzen

10 Nov 2013


Door: Marloes Vernooijs 

Lees verder