#

Nieuwe Bestuursleden!

03 Dec 2014

Op de ALV van 8 september zijn Thijs van Luijt en Duygu Yilmaz toegetreden tot het bestuurd van de JD Leiden-Haaglanden. Thijs is de nieuwe Penningmeester en Duygu de nieuwe Algemeen Secretaris. Wij wensen hen heel veel plezier en succes toe!

Lees verder

Uitslag bestuursverkiezingen 17 juni

08 Jul 2014

Den Haag - Afgelopen dinsdag is er op de AAV een nieuw bestuur verkozen. Rutger Broer (Voorzitter), Mark de Groot (AS), Leon Bosma (Politiek) en Christiaan Wever (Promotie) bekleden nu een nieuwe functie binnen het afdelingsbestuur. Op de organisatiepagina zal dit zo snel mogelijk worden aangepast. Het aantreden van nieuwe bestuursleden brengt helaas ook het vertrek van hun voorgangers met zich mee.

Lees verder

Geef openingstijden vrij

10 Apr 2014

Leiden – De Jonge Democraten Leiden – Haaglanden vinden dat in Leiden de openingstijden van de horeca, winkels en gemeentelijke instellingen radicaal verruimd of vrijgegeven moeten worden. Zij steunen het plan van het Werkatelier van Leidse binnenstadwinkeliers en vastgoedeigenaren om de traditionele koopavond tot 21 uur af te schaffen.

Lees verder

Jonge Democraten: experiment met legale wietteelt moet er komen

23 Dec 2013

Leiden – De Jonge Democraten Leiden - Haaglanden vinden dat Ivo Opstelten zijn besluit om in Leiden experimenten met legale wietteelt te verbieden moet herzien. Het uitgebreide plan van aanpak van de gemeente Leiden, ‘Wie teelt?’, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie er niet toe kunnen bewegen om de lichten op groen te zetten.

Lees verder

Bestuursfuncties beschikbaar tijdens AAV van 14 januari

10 Dec 2013

Leiden – Op dinsdag 14 januari ’14 organiseren de JD Leiden-Haaglanden een Algemene Afdelingsvergadering(AAV) in Café de Einstein in Leiden. Tijdens deze AAV komen de volgende bestuursfuncties ter beschikking: Voorzitter, Secretaris Algemeen, PenningmeesterSecretaris Politieken Secretaris internationaal. Ben je geïnteresseerd in een bestuursfunctie? Stuur dan een mail naarsecretaris.leidenhaaglanden@jd.nl om een formulier voor de kandidaatstelling op te vragen! Voor andere vragen kun je ook naar dit adres mailen. Wacht niet langer en stel je kandidaat voor een van deze prachtige functies! Tijdens deze avond zullen ook wijzigingen voor de afdelingsstatuten aan de AAV worden voorgelegd. De huidige statuten zijn van te voren in te zien bij de Secretaris Algemeen. Vanaf 19:30u is er inloop, de AAV begint om 19:45u.

Lees verder