#

AAV 18 juni: bestuursfuncties vacant!

02 Mei 2013

Op dinsdag 18 juni is het weer zover: de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van JD Leiden-Haaglanden. Tijdens deze vergadering komen de functies Penningmeester, Secretaris Promotie en Secretaris Internationaal vacant. Tevens stelt Charlotte zich herverkiesbaar als voorzitter. Ben je geïnteresseerd in een van deze functies? Kom dan vooral naar onze Interesseborrel op 4 juni. De AAV zal waarschijnlijk plaatsvinden op het Landelijk Bureau, Hoge Nieuwstraat 26.

Wat houden de functies in? 

Penningmeester:

De penningmeester is de beheerder van de financiën van de afdeling. Naast de algemene taakomschrijving (boven), heeft de penningmeester de volgende specifieke functieomschrijving:

De penningmeester draagt zorg voor de financiën van de afdeling.
De penningmeester stelt de begroting op.
De penningmeester onderhoudt goed contact met de leden van de KasCo.
Zorgt voor het indienen van projectsubsidies bij de landelijk penningmeester.

Secretaris promotie:

De secretaris promotie is een belangrijk figuur binnen de afdeling. Deze functie heeft alles te maken met ledenwerving en ledenbinding. Naast de algemene taakomschrijving van een bestuurslid staat hieronder puntsgewijs aangegeven wat deze functie specifiek inhoudt.

Voor de secretaris promotie is er geen maximaal ledenaantal, hij/zij streeft continu naar een afdeling met zo veel mogelijk leden.
De secretaris promotie houdt altijd rekening met de presentatie van de afdeling. Hij/zij zorgt ervoor dat alle activiteiten bijdragen aan een goed imago voor de afdeling.
De secretaris promotie heeft goed contact met de landelijk secretaris promotie.
Naast externe promotie heeft de secretaris politiek een groot aandeel in de interne promotie. Leden activeren is één van de kerntaken van deze functie.
De secretaris promotie heeft een visie op het gebied van ledenactivering en weet dit samen met zijn/haar bestuur om te zetten in aantoonbare resultaten.
De secretaris promotie is in staat een commissie te vormen en te leiden in aanloop naar een evenement.
De secretaris promotie is verantwoordelijk voor een goede organisatie van de promotie tijdens de introductieweken op universiteiten (El Cid, OWee, etc.)

Met vragen over deze functies of over de Algemene Afdelingsvergadering kun je een mail sturen naar secretaris.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl. 

 

Secretaris Internationaal

Zowel Den Haag, Leiden als Delft zijn bij uitstek gericht op de rest van de wereld. Daarom wil JD Leiden-Haaglanden over de grenzen van Nederland kijken. We zoeken hiervoor een enthousiast bestuurslid die deze uitdaging aan wil gaan. Als Secretaris Internationaal bij onze afdeling ben je verantwoordelijk voor:

De Secretaris Interantionaal onderhoudt en legt internationale contacten.
De Secretaris Internationaal neemt regelmatig contact op met Secretarissen Internationaal van andere JD afdelingen
De Secretaris Internationaal organiseert een Twinning met partners van andere, buitenlandse Jongere Organisaties en zoekt hiervoor naar de benodigde fondsen.
De Secretaris Internationaal organiseert minstens een keer per maand een internationale activiteit.

Voor deze functie zoeken we iemand die gemakkelijk contacten legt met internationale studenten en affiniteit heeft met het organiseren van bijvoorbeeld een Twinning.

Ben jij geschikt voor een van deze functie? Stuur dan een mail naar: secretaris.leidenhaaglanden@jd.nl

Categorie: Nieuws